เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม ประจำปี 2560 กลุ่มชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE และร่วมเฝ้ารับเสด็จ พร้อมถวายของที่ระลึกแด่ทูล