เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560