บริษัทด๊อกเตอร์พีซี 2004 จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบของฝากพร้อมทั้งพบปะพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบ