ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560