เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรม