ท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27/2560 ณ