สำรวจติดตามการก่อสร้างตึกอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 7 มกราคม 2557