ร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน การนี้ ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด ในครั้งนี้ด้วย