ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2559 การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย