ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27/2560 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากผู้เข้าอบรมเพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาในค