พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27/2560  โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและให้โอวาทพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  ให้เก