ผู้อำนวยการ อาจารย์ และบุคลากร มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่แด่ ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วันที่ 8 มกราคม 2557