ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้ง monitor ที่ป้อมยาม เพื่อใช้สำหรับดูภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นการดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย