นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ประจำปี 2560 จัดโดยกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก ในการนี้ผลงานฯ เรื่องสั่นเน้นจุดหยุดคลายปวด กะลาพาเพลิน หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ