ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศึกษาดูงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ