ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเป็นวิทยากรในโครงการ พัฒนาการสมวัย สวยใส สุขสันต์ โดยมีนายณัฐนนท์ คงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกยาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน