อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของคณะสงฆ์หนใต้ 14 จังหวัด และประชาชน โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่