วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มอบประกาศเกียรติคุณ แด่สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วม โครงการ ขับขี่ปลอดภัยเคารพระเบียบวินัยจราจร เพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 2556 และมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่แด่ ตัวแทนสำนักงานขนส่ง