ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และรองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามในพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2661