ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 ร่วมกับท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง