ให้กำลังใจนักศึกษาในการแข่งขันประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560