ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2560