ร่วมปลูกพันธุ์ไม้ดอก โทนสีเหลือง ในแปลงสวน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ อันเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ในโอกาสพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพร