ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน