โครงการทำบุญใส่บาตร และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันปีใหม่ 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 10 มกราคม 2557