ร่วมเลี้ยงส่งทันตแพทย์ภูไกร เอ่งฉ้วน และนางสาวปัจมัย ดำทิพย์ ในโอกาสย้ายไปปฎิบัติงานที่ทำงานแห่งใหม่