ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย