ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก เข็มสัญลักษณ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และการถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้ารองบาท สนองงานในพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ