สำรวจจุดระบายน้ำรอบบริเวณศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับนายช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี