สำรวจสถานที่ออกบูธบริการวิชาการในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2560