ร่วมออกบูธบริการวิชาการในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2560