ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ