ร่วมวางหรีดพัดลม พร้อมทั้งมอบเงินทำบุญแด่คุณแม่ขิ้ม อาจชอบการ คุณแม่สามีนางสุดคนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง