อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง