ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic ของระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย