ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ คณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก