อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2