เข้าร่วมประชุมมหกรรมนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่1 "นวัตกรรมทางการแพทย์สู่ Thailand 4.0" โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานในการประชุมครั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด