ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ จังหวัดตรัง โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน