สังสรรค์เพื่อนพ้องน้องพี่ สวัสดีปีใหม่ 2557 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 10 มกราคม 2557