ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาชมรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมชมรมปีการศึกษา 2560