ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมฟังการเสวนาโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน