ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมทักษะการทำวิจัยในมนุษย์