ร่วมรังวัดที่ดินที่ได้รับการบริจาคเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงใช้ในราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีนายประสาร อันทอง นายช่างรังวัดชำนาญงานสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง และเจ้าหน้าที่จากธนารักษ์พื้นที่ตรัง ร่วมรังวัดที่ดิน