นายธนกิต เองชวน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ระดับเครือข่าย ประเภทบคลากรสนับสนุน ด้านวิชาการ ประจำปี 2559