กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี