ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วันที่ 11 มกราคม 2557