ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่องการใช้ชีวิตในรั้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เรื่องการดูแลน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้มีความรักควา