ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  เป็นประธานในกิจกรรม ทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำเดือนสิงหาคม