อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21ตุลาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีสมเด็จย่า